Όροι Χρήσης


1. Εγγραφή


1.1 Για την εγγραφή στο σύστημα θα ζητηθεί από τους χρήστες να δώσουν κάποια στοιχεία όπως όνομα, διεύθυνση ή άλλες πληροφορίες. Οι χρήστες είναι υπόχρεοι να παρέχουν αληθείς, ακριβείς, πρόσφατες και πλήρεις πληροφορίες για το πρόσωπό τους και υποχρεούνται να διατηρούν και ενημερώνουν τις πληροφορίες αυτές.

1.2 Σε περίπτωση που το Συμβούλιο, έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι οι πληροφορίες που δόθηκαν είναι ψευδείς, μη ακριβείς, μη πρόσφατες ή ελλείπεις, το Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα να μην δημιουργήσει ή να τερματίσει το λογαριασμό του χρήστη ή να αρνηθεί οποιαδήποτε μελλοντική χρήση χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

1.3 Στους χρήστες θα δοθεί ή θα ζητηθεί κατά την εγγραφή να επιλέξουν ένα κωδικό πρόσβασης και όνομα χρήστη. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και θα είναι υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες οι οποίες πραγματοποιούνται με τη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Οι κωδικοί πρόσβασης δεν μεταβιβάζονται και δεν είναι εμπορεύσιμοι. Το Συμβούλιο δεν είναι και δεν θα είναι υπεύθυνο, ούτε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε πρόσβαση στο σύστημα χωρίς εξουσιοδότηση ή χρήση του συστήματος χωρίς εξουσιοδότηση ή χρήση του κωδικού πρόσβασης χωρίς εξουσιοδότηση.

1.4 Σε περίπτωση χρήσης του κωδικού πρόσβασης ή του ονόματος χρήστη χωρίς εξουσιοδότηση, οι χρήστες οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως το Συμβούλιο.


2. Δραστηριότητες Χρήστη


2.1 Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, μηνύματα ή άλλο υλικό το οποίο συμπληρώνουν στο σύστημα.

2.2 Ο χρήστης δεν θα χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο του Συμβουλίου με οποιονδήποτε παράνομο τρόπο.

2,3 Ο χρήστης δεν θα χρησιμοποιήσει προσωπικές πληροφορίες και κωδικούς πρόσβασης και/ή περιεχόμενο άλλων χρηστών με μη νόμιμο τρόπο.

2.4 Απαγορεύεται στον χρήστη να προσποιηθεί ότι είναι πρόσωπο ή οντότητα και/ή να εκπροσωπήσει με τρόπο ακατάλληλο και/ή να προσποιηθεί συσχέτιση με πρόσωπο και/ή μία συγκεκριμένη ομάδα.

2.5 Το Συμβούλιο δεν αποθηκεύει τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών στους εξυπηρετητές της εταιρείας και/ή σε κανένα άλλο μέσο που ανήκει αποκλειστικά στο Συμβούλιο και δεν διανέμει και/ή μοιράζεται με κανέναν τρόπο ή μέσον τις σχετικές πληροφορίες.

2.6 Όλα τα υλικά και/ή το περιεχόμενο και/ή τα συστήματα και/ή οι αλγόριθμοι του ιστότοπου είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του Συμβουλίου και/ή χρησιμοποιούνται κατόπιν ρητής άδειας των δικαιούχων τους.

2.7 Οι χρήστες δεν θα χρησιμοποιούν το σύστημα για:

  1. Τη μετάδοση ή και διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, επιβλαβές, ενοχλητικό, απειλητικό, καταχρηστικό, δόλιο, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, απατηλό, πορνογραφικό, απρεπές, το οποίο παραβιάζει την ιδιωτική ζωή τρίτων ή άλλως πως ακατάλληλο.
  2. Διάκριση, υποβάθμιση ή προσβολή ενός ατόμου ή ομάδας ατόμων με βάση τη θρησκεία, το φύλλο, τη φυλή, εθνικότητα, ηλικία ή ανικανότητα.
  3. Βλάβη ανηλίκων με οποιοδήποτε τρόπο.
  4. Μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο δεν έχουν δικαίωμα να αποστείλουν, περιλαμβανομένου αλλά μη περιοριζόμενου σε, ιδιόκτητων και εμπιστευτικών πληροφοριών.
  5. Αποστολή ή και διανομή οποιουδήποτε υλικού που δεν ζητήθηκε ή για το οποίο δεν έχει δοθεί εξουσιοδότηση.
  6. Συλλογή, χρήση, αποθήκευση ή παρακολούθηση προσωπικών δεδομένων.
  7. Μετάδοση, διαφήμιση ή προσφορά για πώληση ή προώθηση οποιονδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών χωρίς την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου.
  8. Προσβολή του Συντάγματος ή οποιουδήποτε νόμου ή διεθνούς Συνθήκης, τα οποία εφαρμόζονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

3. Αποποίηση Ευθύνης

3.1 Ο χρήστης γνωρίζει και κατανοεί ότι ο ίδιος ή τρίτα πρόσωπα που τον εκπροσωπούν φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του συστήματος, την οποία αναλαμβάνουν με δικό τους ρίσκο. Το Συμβούλιο και οι διαχειριστές, διευθυντές, εργαζόμενοι και συνεργάτες του δεν δεσμεύονται και δεν δηλώνουν ότι η δραστηριότητα του συστήματος θα είναι απρόσκοπτη και/ή διαθέσιμη και/ή επαναλαμβανόμενη σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή. Κάθε βλάβη και/ή ζημία που ενδέχεται να έχει προκληθεί από δυσλειτουργία του συστήματος είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

3.2 Το Συμβούλιο δεν φέρει ευθύνη για την λανθασμένη εισαγωγή προσωπικών στοιχείων από τον χρήστη κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Κάθε ζημία και/ή ψυχική ή ηθική οδύνη που προκλήθηκε από την παροχή λανθασμένων προσωπικών πληροφοριών, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και/ή της οντότητας και/ή του εκπροσώπου που πραγματοποιεί την πράξη εκ μέρους του.